Θα αποσύρουν τις “Καναδέζες” από τον Στρατό και κοιτούν προς Ινδία πλευρά αντι να ανοίξουν την ΕΛΒΟ

Οι “καναδέζες” έχουν φτάσει στο τέλος του χρόνου ζωής τους Ηαπόφαση, είναι ειλημμένη στην ηγεσία του ΓΕΣ και η επόμενη

Περισσότερα