Έκατσα για καφέ και περνούσαν συνέχεια παιδάκια μικροπωλητές. Οι γονείς τους πρέπει να μπούνε στο κελί χωρίς ελαφρυντικά

Υπάρχουν 2 κατηγορίες εκμετάλλευσης παιδιών πάνω σε θέματα επαιτείας: Μικρά παιδιά να περιφέρονται στον δρόμο (με την πρώτη ματιά φαίνονται

Περισσότερα