Και όμως η Lockheed Martin εμπιστεύεται τον Βόλο για τους PATRIOT. Ποιός είπε δεν μπορούμε;

H METKA αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη δυνατότητα και τη τεχνογνωσία που διαθέτει το εργοστάσιο του Βόλου, το οποίο παράγει

Περισσότερα