Ο ηρωικός θάνατος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην άλωση της Πόλης.

Στις 29 Μαΐου 1453, με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους της χιλιόχρονης Βυζαντινής αυτοκρατορίας

Περισσότερα