Όταν τα παιδιά της ομογένειας στην Αστόρια τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο…

Ότι πιο συγκινητικό και αγνό έχετε δει! Τα παιδιά των ξεριζωμένων Ελλήνων από την κοινότητα της ομογένειας στην Αστόρια των ΗΠΑ

Περισσότερα