11 εκατ. ευρώ για επικοινωνία για τον κορωνοϊό . Δεν θα έπρεπε τα κανάλια να παίζουν δωρέαν ?

11 εκατομμύρια ευρώ για την επικοινωνιακή διαχείριση του κορωνοϊού. Δεν θα έπρεπε τα κανάλια να παίζουν δωρεάν τα σποτάκια αφού

Περισσότερα