Ο Π.Καμμένος ξαναγύρισε στο παλιό επάγγελμα του πατέρα του .

Εισοδήματα συνολικού ύψους 230.000 ευρώ εμφανίζει στη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης για το 2016 (χρήση 2015) ο Πάνος Καμμένος, αυτό όμως που

Περισσότερα