Εμφανίστηκε ο Άγιος Νεκτάριος και είπε: «εγώ δεν έκανα μεγάλες ασκήσεις ούτε μάρτυρας υπήρξα, αλλά έκανα υπομονή στις συκοφαντίες, γι’ αυτό ο Θεός μου έδωσε αυτή τη χάρη».

Ένα παράδειγμα αντιμετώπισης των συκοφαντιών με ταπείνωση και υπομονή αποτελεί ο Άγιος Νεκτάριος. Μόλις κοιμήθηκε, άρχισαν τα θαύματα και έγινε αυτός

Περισσότερα