Οι τράπεζες κόβουν τις μισές αιτήσεις για ρύθμιση δανείου πρώτης κατοικίας

Πρώτη κατοικία 2020: Μέσω της πλατφόρμας έχουν ρυθμιστεί 67,6 εκατομμύρια ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών μόνο στις μισές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας έχουν δώσει προτάσεις ρύθμισης οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσιεύει το ΑΜΠΕ, από συστάσεως της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της κύριας κατοικίας, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2019) έως και την 16η Ιουνίου 2020, από τις 4.596 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους πολίτες και έχουν διαβιβαστεί στις τράπεζες και στους διαχειριστές δανείων (δηλαδή έχουν περάσει από την πρώτη «κρισάρα» της πλατφόρμας) μόνο στις μισές, δηλαδή στις 2.317 αιτήσεις, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης έχουν δώσει προτάσεις.

Παράλληλα μέσω της πλατφόρμας συνολικά έχουν ρυθμιστεί 67,6 εκατομμύρια ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών, ύψους 11,9 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε κρατική επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.

Στην Τρίτη Έκθεση Πρόοδου αναφορικά με την εξέλιξη του ζητήματος της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους διαπιστώνεται ότι από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Μαΐου 2020 ρυθμίστηκαν επιτυχώς, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 252.529 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, συνολικού ύψους 12,33 δισεκατομμύρια ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, από τις τράπεζες ρυθμίστηκαν επιτυχώς 200.638 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, πολύ μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 10,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ρυθμίστηκαν επιτυχώς 51.891 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι τράπεζες κόβουν τις μισές αιτήσεις για ρύθμιση δανείου πρώτης κατοικίας - Εικόνα 1

Αναλυτικά τον Μάιο:

A. Aπό τις τράπεζες ρυθμίστηκαν επιτυχώς 10.148 δάνεια, ύψους 601,8 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία:

4.188 δάνεια (41,27%) ήταν στεγαστικά, ύψους 288,88 εκατομμύρια ευρώ. 5.018 δάνεια (49,45%) ήταν καταναλωτικά, ύψους 64,91 εκατομμύρια ευρώ. 932 δάνεια (9,18%) ήταν πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 214,32 εκατομμύρια ευρώ. 10 δάνεια (0,10%) ήταν μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 33,79 εκατομμύρια ευρώ.

Β. Από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Credit Servicing Firms) ρυθμίστηκαν επιτυχώς 3.217 δάνεια, συνολικού ύψους 88,1 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής (στο 82,15% των οφειλετών έγινε «κούρεμα» χρέους). Εκ των δανείων αυτών:

3.211 αφορούσαν σε στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια (δηλ. δάνεια προς ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθερους επαγγελματίες), συνολικού ύψους 82 εκατομμύρια ευρώ. 6 αφορούσαν σε δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 6,2 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή