Εξακολουθεί όμως η κυβέρνηση να σιωπά για το τι θα γίνει με τα λάθη που έχουν διαπιστωθεί στο ύψος των αναδρομικών που κατεβλήθησαν στους δικαιούχους, με συνέπεια σε κάποιες περιπτώσεις να ζητούνται και λεφτά πίσω από πρόσωπα που εισέπραξαν παραπάνω χρήματα, χωρίς να έχει κινηθεί αντίστοιχα διαδικασία καταβολής επιπλέον ποσόν σε όσα τυχόν έλαβαν λιγότερα από όσα δικαιούντο.