Ιστορία που συγκλονίζει: «Εγώ πήγα στον Χριστούλη και στην Παναγίτσα ψηλά στον ουρανό»

Αληθινή Ιστορία: Την συγκλονιστική ιστορία αφηγούνται ο Ηλίας και η Θεοφανώ Τσιραμπίδη, από το Δροσάτο N. Κιλκίς, γονείς τριών παιδιών.

Περισσότερα